Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

VAIZDO KAMERŲ SISTEMŲ TRANSLIUOJAMO VAIZDO STEBĖJIMAS

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla (vaizdo stebėjimas) - tai UAB „Faktumas“ socialinė veiklos sritis, į darbo rinką integruojanti asmenis, turinčius negalią.

UAB „Faktumas“ teikiama vaizdo kamerų perduodamo vaizdo stebėjimo viešosiose erdvėse, gatvėse, aikštėse ir kitose masinėse visuomenės lankymosi vietose paslauga:

   - padeda užtikrinti viešąją tvarką;

   - tarnauja kaip prevencinė nusikalstamų ir kitų neteisėtų veikų užkardymo priemonė;

   - padeda užtikrinti transporto eismo saugumą;

   - padeda atskleisti jau įvykdytas nusikalstamas veikas;

   - gelbsti sprendžiant ginčytinas situacijas;

Taikant vaizdo stebėjimo sistemas, miestai tampa saugesni, švaresni, didėja patrauklumas investuotojams ir turistams, pagerėja miesto gyventojų gyvenimo kokybė.

Tokių paslaugų užsakovai įprastai yra miestų ir rajonų savivaldybių administracijos, policijos komisariatai, gyvenamųjų namų bendrijos, verslo subjektai.

Kaip pavyzdį, UAB „Faktumas“ įvykdytų vaizdo stebėjimo paslaugų sutarčių, galime paminėti sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl viešose vietose įrengtų vaizdo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo Vilniaus mieste (2014 -2017 m.).

Turima praktika parodo, kad dažnai darbuotojai turintys negalią yra itin kruopštūs, atsakingi, drausmingi ir atidūs. Į darbo rinką integruodami žmonės su negalia, skatiname visuomenės bei ūkio subjektų socialinę atsakomybę, mažiname socialinę atskirtį.